Gang van zaken

U kunt zich uitsluitend telefonisch aanmelden bij de praktijk. Bij de aanmelding wordt met u besproken of u gezien uw hulpvraag bij mij aan het goede adres bent of dat u ergens anders beter op uw plaats bent.

Om vervolgens goed te kijken of ik u kan helpen en op welke manier vindt in twee tot drie gesprekken een intake plaats. Doel is om te komen tot een goede omschrijving en achtergrond van uw klachten en een passende behandeling. Hierbij kunnen ook vragenlijsten worden ingezet. Dit alles wordt samengevat in een behandelplan, wat met u besproken wordt. Bij akkoord kan vervolgens de behandeling beginnen. De behandeling bestaat uit regelmatige gesprekken / sessies, die in duur kunnen variëren van 45 - 90 minuten (hierbij kunnen ook beeldbelgesprekken worden ingezet). De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd. De afronding van de therapie wordt op tijd met u besproken en zorgvuldig ingezet.

Ik houd een dossier bij volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Psychologen.

De praktijk heeft geen crisisdienst. Buiten de genoemde openingsuren van de praktijk ben ik niet bereikbaar. In geval van nood kunt u het beste contact opnemen met uw andere behandelaar of evt. de huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenpost (buiten kantooruren): tel.nr. 0900-3336333.

Op de website van de LVVP (Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten) kunt u nog verdere informatie vinden over de behandeling bij een vrijgevestigd psycholoog of psychotherapeut en het zorgprestatiemodel (www.lvvp.info).

Vergoedingen & kosten

De psychologenpraktijk biedt zowel generalistische basis GGZ (bij lichte tot matige, niet complexe problematiek) als specialistische GGZ (bij complexere problematiek). Voor beide soorten zorg, die onder de basisverzekering vallen, is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Voor 2024 geldt een eigen risico van € 385,00.
Voor generalistische basis GGZ heeft de praktijk voor 2024 een contract met Achmea Zilveren Kruis, DSW, ONVZ, ASR en Ditzo, OWM Zorg & Zekerheid (inclusief alle labels die hieronder vallen - zie hiervoor www.zorgwijzer.nl/zorgverzekeraar). Informatie over maximale tarieven kunt u vinden bij de Nederlandse Zorgautoriteit.
Voor de overige zorgverzekeringen en specialistische GGZ is de praktijk aangesloten bij 1nP. 1nP is een gecertificeerde netwerkorganisatie - onderdeel van Parnassia Groep - van professionele ggz-professionals die ambulante behandeling bieden aan volwassen cliënten. Voor precieze informatie kunt u het beste de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering raadplegen.
Voor onverzekerde zorg, zoals bijv. aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, rouw en beroeps/studieproblemen, is geen verwijzing van de huisarts nodig en kunt u rechtstreeks contact opnemen met de praktijk. Het tarief voor onverzekerde zorg is € 90,00 per sessie van 60 minuten. Bij sommige aanvullende verzekeringen wordt deze zorg (gedeeltelijk) vergoed.

Afzeggen van een afspraak

Indien een sessie minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de helft van de sessie in rekening gebracht.

Beroepscode & klachten

Ik houd mij aan de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en aan het beroepsprofiel van de sectie Lichaamsgericht Werkende Psychologen. De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut en een privacystatement.
Mochten er onoverkomelijke klachten zijn over de therapie, die niet of niet meer te bespreken zijn, dan kunt u contact opnemen met het regionaal tuchtcollege gezondheidszorg of met het NIP (Postbus 2085, 3500 GB Utrecht). Zie ook de klachtenregeling van de LVVP (Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten).
In het kader van visitatie vanuit de beroeps- en belangenvereniging LVVP kan dossieronderzoek plaats vinden. Dit gebeurt anoniem. De praktijk is eind 2019 gevisiteerd met goed gevolg.

Openingstijden & vakantie

maandag  14.00 - 17.00 uur
dinsdag    08.30 – 17.00 uur
woensdag 08.30 – 17.00 uur
donderdag 08.30 – 17.00 uur
Ik houd in principe de schoolvakanties van de basisschool regio Noord aan als vakantie. In de zomerperiode is de praktijk vier weken gesloten. Bij natuurijs kunnen de afspraken verzet worden.