Vergoedingen & kosten

De psychologenpraktijk biedt zowel generalistische basis GGZ (bij lichte tot matige, niet complexe problematiek) als specialistische GGZ (bij complexere problematiek). Voor beide soorten zorg, die onder de basisverzekering vallen, is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Voor 2019 geldt een eigen risico van € 385,00.
Voor generalistische basis GGZ heeft de praktijk voor 2020 een contract met Zilveren Kruis, DSW en Zorg en Zekerheid - voorheen Multizorg - (inclusief alle zorgverzekeringen die hieronder vallen). Informatie over tarieven kunt u vinden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Voor de overige zorgverzekeringen en specialistische GGZ is de praktijk aangesloten bij 1nP. 1nP is een gecertificeerde netwerkorganisatie - onderdeel van Parnassia Groep - van professionele ggz-professionals die ambulante behandeling bieden aan volwassen cliënten. Voor precieze informatie kunt u het beste de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering raadplegen.
Voor onverzekerde zorg, zoals bijv. aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, rouw en beroeps/studieproblemen, is geen verwijzing van de huisarts nodig en kunt u rechtstreeks contact opnemen met de praktijk. Het tarief voor onverzekerde zorg is € 85,00 per sessie van 50 minuten. Bij sommige aanvullende verzekeringen wordt deze zorg (gedeeltelijk) vergoed.

Afzeggen van een afspraak

Indien een sessie minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de helft van de sessie in rekening gebracht.

Beroepscode & klachten

Ik ben gebonden aan de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en aan het beroepsprofiel van de sectie Lichaamsgericht Werkende Psychologen. De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut en een privacystatement.
Mochten er onoverkomelijke klachten zijn over de therapie, die niet of niet meer te bespreken zijn, dan kunt u contact opnemen met het regionaal tuchtcollege gezondheidszorg of met het NIP (Postbus 2085, 3500 GB Utrecht). Zie ook de klachtenregeling van de LVVP (Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten).
In het kader van visitiatie vanuit de beroeps- en belangenvereniging LVVP kan dossieronderzoek plaats vinden. Dit gebeurt anoniem, tenzij expliciet toestemming door u is gegeven voor het inzien van uw dossier.

Openingstijden & vakantie

dinsdag 08.30 - 16.30 uur
woensdag 08.30 – 18.00 uur
donderdag 08.30 – 16.30 uur
vrijdag 08.30 – 13.30 uur
Ik houd in principe de schoolvakanties van de basisschool regio Noord aan als vakantie.