Systemische therapie

Bijna iedereen groeit op binnen een (gezins- en familie)systeem en functioneert binnen een systeem met anderen. Elk systeem heeft een eigen geschiedenis, manieren van omgaan met elkaar en opvattingen. Het geheel is groter dan de som der delen.
In systemisch werken is een uitgangspunt dat iedereen erbij hoort, zowel de levenden - ook zij die buitengesloten zijn of zich teruggetrokken hebben - als de doden. En eveneens dat iedereen een eigen plek heeft in het systeem.
Wat speelt er mogelijk onder de oppervlakte in (gezins)systemen en wordt dat erkend? En is er een goede balans in geven en nemen voor alle leden van een systeem? Soms zie je dat iemand als kind bij het wegvallen van een ouder (door dood of scheiding) de plek gaat innemen van die ouder. Dan heeft iemand niet de juiste plek en is er geen goede balans in geven (teveel) en nemen (te weinig). Dit kan iemand op den duur gaan opbreken, waardoor klachten kunnen ontstaan.
Deze wijze van kijken naar het grotere geheel en de plek innemen die je toekomt brengen vaak voor mensen wezenlijke veranderingen teweeg.

Literatuur en links

Dijkstra,I.: Kind en familielot.
Nelles, W.: De helende kracht van de werkelijkheid.
www.hellingerinstituut.nl