Welkom

Welkom op de website van Marieke Schreurs. Ik ben werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog binnen een eigen, kleinschalige praktijk in Zwolle. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie over de praktijk.

Er is momenteel geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen en de wachtlijst is gesloten. Zie voor verdere informatie onder 'Contact'.

Visie

Mensen kunnen op één of meerdere momenten in hun leven vastlopen. Dit kan langzamerhand ontstaan, maar ook heel plotseling. Problemen kunnen op allerlei manieren zichtbaar en voelbaar worden: stemmingsklachten, angstklachten, psychosomatische klachten, problemen in relaties. Hierin kan meespelen wat je van huis uit hebt meegekregen, wat je hebt meegemaakt in je leven, je kracht en kwetsbaarheid, je mogelijkheden en beperkingen, de balans tussen belasting en belastbaarheid.
Elke behandeling is 'zorg op maat'. In het begin van een behandeling wordt zo goed mogelijk in kaart gebracht wat er speelt en hoe iemand het best geholpen kan worden. Ook wordt gekeken hoe mensen gehecht zijn in hun leven en of er sprake is van mogelijke trauma's. Contact, openheid en vertrouwen zijn belangrijke aspecten in therapie.

Specialisaties

De praktijk richt zich met name op individuele problematiek bij volwassenen, zowel kortdurende als langer durende zorg. Gespecialiseerd in lichaamsgerichte therapie en systemisch werken. Mogelijkheid van traumabehandeling (o.m. emdr) en opstellingen. Speciale aandacht voor rouw en verlies en problemen rondom vruchtbaarheid, zwangerschap en moederschap.