Informatie

Vergoedingen
 & kosten

De psychologenpraktijk biedt zowel generalistische basis GGZ (bij lichte tot matige, niet complexe problematiek) als specialistische GGZ (bij complexere problematiek). Voor beide soorten zorg, die onder de basisverzekering vallen, is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. 

Voor generalistische basis GGZ heeft de praktijk voor 2018 een contract met Zilveren Kruis, DSW en Zorg en Zekerheid - voorheen Multizorg - (inclusief alle  zorgverzekeringen die hieronder vallen).
 Voor overige verzekerden gelden de tarieven 2018 zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.ta

Voor gespecialiseerde GGZ is de praktijk aangesloten bij 1nP . 
Voor precieze informatie kunt u het beste de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering raadplegen. Voor 2018 geldt een eigen risico van € 385,00.

Voor onverzekerde zorg, zoals bijv. aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, rouw en beroeps/studieproblemen, is geen verwijzing van de huisarts nodig en kunt u rechtstreeks contact opnemen met de praktijk. Het tarief voor onverzekerde zorg is € 85,00 per sessie van 50 minuten. Bij sommige aanvullende verzekeringen wordt deze zorg (gedeeltelijk) vergoed.

Afzeggen van een afspraak Indien een sessie minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de helft van de sessie in rekening gebracht.

Beroepscode & klachten


Ik ben gebonden aan de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en aan het beroepsprofiel van de sectie Lichaamsgericht Werkende Psychologen. De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut en een privacystatement.

Mochten er onoverkomelijke klachten zijn over de therapie, die niet of niet meer te bespreken zijn, dan kunt u contact opnemen met het regionaal tuchtcollege gezondheidszorg of met het NIP (Postbus 2085, 3500 GB  Utrecht).
 Zie ook de klachtenregeling van de LVVP (Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten).

Openingstijden
 & vakantie

dinsdag       08.30 - 15.00 uur

woensdag    08.30 – 18.00 uur


donderdag   08.30 – 15.00 uur


vrijdag        08.30 – 13.30 uur

Ik houd in principe de schoolvakanties van de basisschool regio Noord aan als vakantie.